Трябва да сменя паролата си

За да смените Вашата парола, изпълнете следните стъпки:

  1. Влезте в портала на Longboat, като използвате потребителското име и паролата си
  2. Щракнете върху потребителското си име и след това щракнете върху „My Account“ (Моят акаунт) от падащото меню
  3. Щракнете върху „Change Password“ (Смяна на паролата)
  4. Въведете и потвърдете новата си парола
  5. Щракнете върху „Submit“ (Изпращане)

Still have a question?

Submit support request