Аз вече завърших обучението за добри клинични практики. Трябва ли да го завършвам още веднъж на портала на Longboat?

Отговорът на този въпрос е различен според изискванията на Вашето изпитване. Моля, обърнете се към наблюдаващия Вашето изпитване или представителя на изпитването за допълнителна информация.

Still have a question?

Submit support request