Имам запитване, свързано с изпитването

За да намерите отговор на Вашето запитване, свързано с изпитването, посетете раздела „FAQs“ (ЧЗВ) в портала на Вашето изпитване или се обърнете към наблюдаващия Вашето изпитване или представителя на изпитването.

Still have a question?

Submit support request