Колегите ми се нуждаят от достъп до портала на Longboat

Моля, обърнете се към наблюдаващия Вашето изпитване или представителя на изпитването, за да уредите достъпа на колегите Ви до портала на Longboat.

Still have a question?

Submit support request