Трябва да редактирам данните за моя акаунт

За да редактирате данните за Вашия акаунт, извършете следните стъпки:

  1. Влезте в портала на Longboat, като използвате потребителското име и паролата си
  2. Щракнете върху потребителското си име и изберете „My Account“ (Моят акаунт) от падащото меню
  3. Редактирайте данните за акаунта си
  4. Щракнете върху „Update Your Details“ (Актуализиране на информацията)

Still have a question?

Submit support request