Potřebuji změnit svou notifikaci

Chcete-li změnit nastavení své notifikace, proveďte následující kroky:
1. Přihlaste se na portál Longboat portal pomocí uživatelského jména a hesla
2. Klikněte na své uživatelské jméno a v rozbalovací nabídce klikněte na „My Account“ (Můj účet)
3. Přejděte na konec stránky a upravte nastavení své notifikace
4. Přejděte na konec stránky a klikněte na „Update Your Details“ (Aktualizujte údaje o sobě)

Still have a question?

Submit support request