Έχω ξεχάσει το όνομα χρήστη μου

Το όνομα χρήστη σας είναι η διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη για τον λογαριασμό σας στη Longboat. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συνήθως, το όνομα χρήστη είναι η διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής. Θα είναι η ίδια διεύθυνση email στην οποία έχουν αποσταλεί όλες οι προηγούμενες επικοινωνίες της Longboat.

Still have a question?

Submit support request