Χρειάζομαι να ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου

Εάν είστε νέος χρήστης των πυλών της Longboat, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας. Θα πρέπει να έχετε λάβει ένα email με τίτλο «Longboat Account Activation» (Ενεργοποίηση λογαριασμού Longboat). Κάντε κλικ στο κουμπί «Activate Account» (Ενεργοποίηση λογαριασμού), το οποίο θα σας προτρέψει να δημιουργήσετε έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον λογαριασμό σας. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε αυτό το email ή εάν το email ενεργοποίησης δεν είναι πλέον έγκυρο (τα email ενεργοποίησης είναι έγκυρα μόνο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο), υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης. 

Still have a question?

Submit support request