Είμαι ασθενής και δεν μπορώ να έχω πρόσβαση στην Πύλη Ασθενών

Η ομάδα της μελέτης στην οποία υπάγεστε θα σας παρέχει ένα Πάσο Πύλης, το οποίο περιέχει προσωρινά διαπιστευτήρια που σας επιτρέπουν να εγγραφείτε στην Πύλη Ασθενών της Longboat και να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, μεταβείτε στο www.longboat.com/register και εισαγάγετε τα στοιχεία που παρέχονται στο Πάσο Πύλης σας. Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη (η διεύθυνση email σας) και έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας. Αφού εγγραφείτε και δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, δεν χρειάζεστε πλέον το Πάσο Πύλης. Μπορείτε στη συνέχεια να έχετε πρόσβαση στην Πύλη Ασθενών ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στο app.longboat.com/gateway και χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email σας και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της εγγραφής για να συνδεθείτε. Εάν δεν έχετε λάβει ένα Πάσο Πύλης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα της μελέτης στην οποία υπάγεστε για να σας το παρέχουν.

Still have a question?

Submit support request