Είμαι ασθενής σε μια μελέτη και έχω μια ιατρική ερώτηση ή ανησυχία

Η Longboat δεν παρέχει ιατρικές ή κλινικές συμβουλές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον γιατρό της μελέτης ή το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο/στην κλινική σας.

Still have a question?

Submit support request