Χρειάζομαι να επεξεργαστώ τα στοιχεία του λογαριασμού μου

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

Συνδεθείτε στην πύλη της Longboat χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας
Κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας και επιλέξτε «My Account» (Ο λογαριασμός μου) στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται
Επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας
Κάντε κλικ στο «Update Your Details» (Ενημέρωση των στοιχείων σας)

Still have a question?

Submit support request