Χρειάζομαι να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασής μου

Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

Συνδεθείτε στην πύλη της Longboat χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασής σας
Κάντε κλικ στο όνομα χρήστη σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «My Account» (Ο λογαριασμός μου) στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται
Κάντε κλικ στο «Change Password» (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)
Εισαγάγετε και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πρόσβασής σας
Κάντε κλικ στο «Submit» (Υποβολή)

Still have a question?

Submit support request