Θέλω να μάθω πώς να χρησιμοποιώ την πύλη της Longboat

Το Help Center (Κέντρο Βοήθειας) της Longboat παρέχει εκπαιδευτικό υλικό που δείχνει πώς να εκτελείτε ενέργειες στην πύλη της Longboat.

Για πρόσβαση στο Help Center (Κέντρο Βοήθειας) της Longboat, ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα:

Συνδεθείτε στην πύλη της Longboat χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας
Κάντε κλικ στο «Longboat Help Center» (Κέντρο Βοήθειας της Longboat)
Αποκτήστε πρόσβαση στο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό
Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης και θα χαρούμε να σας καθοδηγήσουμε σε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά της πύλης.

Still have a question?

Submit support request