Διαθέτω ήδη εκπαίδευση Ορθής Κλινικής Πρακτικής. Χρειάζεται να την ολοκληρώσω ξανά στην πύλη της Longboat?

Αυτό μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις απαιτήσεις για τη μελέτη σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο παρακολούθησης της μελέτης ή τον εκπρόσωπο της μελέτης στον οποίο υπάγεστε για περισσότερες πληροφορίες.

Still have a question?

Submit support request