Έχω ένα ερώτημα σχετικά με τη μελέτη

Για την επίλυση του ερωτήματός σας σχετικά με τη μελέτη, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα FAQs (Συχνές ερωτήσεις) στην πύλη της μελέτης ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της μελέτης ή τον εκπρόσωπο της μελέτης στον οποίο υπάγεστε.

Still have a question?

Submit support request