Δεν λαμβάνω ειδοποιήσεις μέσω email από τη Longboat

Εάν μια ειδοποίηση έχει μόλις αποσταλεί, παρακαλούμε περιμένετε λίγο ακόμα διότι ενδέχεται να χρειαστεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να παραδοθεί. Ελέγξτε επίσης τον φάκελο spam σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει επισημανθεί ως spam.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν ένα email από τη Longboat έχει επισημανθεί ως spam, η ομάδα τεχνολογίας πληροφορικής (IT) σας θα πρέπει να μπορέσει να προσθέσει τα email από το «longboat.com» στη λίστα επιτρεπόμενων διευθύνσεών της για να σταματήσει την επισήμανση των email της Longboat ως spam στο μέλλον.

Για οποιαδήποτε άλλα θέματα, υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης.

Still have a question?

Submit support request