Ja sam pacijent i ne mogu pristupiti portalu za pacijente

Vaš ispitivački tim pružit će vam privremene podatke za pristup portalu koji će vam omogućiti registraciju na portalu za pacijente društva Longboat i otvaranje računa. Za otvaranje računa posjetite www.longboat.com/register i unesite podatke za pristup portalu koji su vam pruženi. Zatim će biti potrebno odabrati korisničko ime (vaša adresa e-pošte) i lozinku za vaš račun. Nakon što se registrirate i otvorite svoj račun, više vam nisu potrebni pristupni podaci za pristup portalu. Tada možete pristupiti portalu za pacijente bilo kada tako da posjetite app.longboat.com/gateway i prijavite se s pomoću svoje adrese e-pošte i lozinke koju ste odabrali prilikom registracije. Ako niste primili podatke za pristup portalu, obratite se svom ispitivačkom timu koji će vam pružiti iste.

Still have a question?

Submit support request