Trebam aktivirati račun

Ako ste novi korisnik portala društva Longboat, morate aktivirati svoj račun. Trebali ste primiti poruku e-pošte pod naslovom „Aktivacija računa društva Longboat”. Kliknite na „Aktivacija računa”, nakon čega će biti potrebno odabrati sigurnosnu lozinku te zatim aktivirati račun. Ako ne možete pronaći ovu poruku e-pošte ili ako poruka e-pošte za aktivaciju računa više nije važeća (poruke e-pošte za aktivaciju računa važeće su samo tijekom određenog vremenskog razdoblja), podnesite zahtjev za podršku. 

Still have a question?

Submit support request