Jeg har glemt brukernavnet mitt

Brukernavnet ditt er e-postadressen som er registrert på Longboat-kontoen.
TIPS: Vanligvis er brukernavnet ditt den e-postadressen du daglig bruker gjennom det kliniske forsøket. Det vil være den samme e-postadressen som alle tidligere Longboat-kommunikasjoner har blitt sendt til.

Still have a question?

Submit support request