Muszę aktywować moje konto

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem portali Longboat, musisz aktywować swoje konto. Powinna do Ciebie dotrzeć wiadomość e-mail o temacie „Longboat Account Activation” (Aktywacja konta Longboat). Kliknij przycisk „Activate Account” (Aktywuj konto). Spowoduje to wyświetlenie monitu o utworzenie bezpiecznego hasła, a następnie o aktywację konta. Jeśli nie możesz odnaleźć tej wiadomości e-mail lub jeśli wiadomość e-mail umożliwiająca aktywację straciła ważność (takie wiadomości są ważne tylko przez pewien czas), prześlij prośbę o pomoc. 

Still have a question?

Submit support request