Zapomniałem/-am nazwy użytkownika

Twoja nazwa użytkownika to adres e-mail powiązany z kontem Longboat.

WSKAZÓWKA: Zazwyczaj nazwa użytkownika to adres e-mail używany codziennie w trakcie badania klinicznego. Będzie to ten sam adres, na który były przesyłane wszystkie wcześniejsze wiadomości z Longboat.

 

Still have a question?

Submit support request