Muszę zmienić moje hasło

Aby zmienić hasło, wykonaj następujące czynności:
1. Zaloguj się do portalu Longboat za pomocą nazwy użytkownika i hasła
2. Kliknij nazwę użytkownika i wybierz „My Account” w menu rozwijanym
3. Kliknij „Change Password”
4. Wprowadź i potwierdź nowe hasło
5. Kliknij „Submit”

Still have a question?

Submit support request