Spremeniti želim svoje geslo

Če želite spremeniti svoje geslo, upoštevajte spodnje korake:

S svojim uporabniškim imenom in geslom se prijavite v portal Longboat
Kliknite svoje uporabniško ime in v prikazanem pojavnem meniju izberite »My Account« (Moj račun)
kliknite »Change Password« (Spremenite geslo)
Vnesite in potrdite svoje novo geslo
Kliknite »Submit« (Pošlji)

Still have a question?

Submit support request