Sem bolnik (bolnica), ki sodeluje v študiji, in imam zdravstveno vprašanje ali pomisleke

Družba Longboat ne daje zdravstvenih ali kliničnih nasvetov. Stopite v neposreden stik s svojim študijskim zdravnikom ali sestro v svoji bolnišnici/kliniki.

Still have a question?

Submit support request