Bir çalışmaya katılan bir hastayım ve tıbbi bir sorum veya endişem var

Longboat tıbbi veya klinik tavsiye vermez. Lütfen doğrudan hastanenizdeki/kliniğinizdeki çalışma doktorunuza veya hemşirenize başvurun.

Still have a question?

Submit support request